O mnie

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam prawnicze studia wyższe z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem Adwokata Rafała Jabłońskiego, przy którym nabywałam praktyczne umiejętności zawodowe, z wyróżnieniem złożyłam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów pod numerem KIE/ADW/741. Jestem członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z kancelariami adwokackimi i radcowskimi świadczącymi usługi na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

W 2019r. w imieniu Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie udzielałam nieodpłatnych porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminach Bałtów i Ćmielów.

Jako Adwokat wyznaję zasadę indywidualnego traktowania każdego klienta. Stawiam na przejrzyste zasady współpracy. W sposób szczególny dbam o kontakt z klientami, pozostając z nimi w stałym kontakcie, informując na bieżąco o stanie powierzonej sprawy i strategii przedsięwziętych działań.

Adwokat Katarzyna Jesionek

Świadczone usługi

Adwokat Katarzynie Jesionek szczególnie bliska jest problematyka spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności sprawy rozwodowe, o podział majątku wspólnego, sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem, jak też sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Specjalizujemy się również w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, np. w związku z wypadkiem komunikacyjnym bądź innym zdarzeniem losowym, uszkodzeniem ciała, zniszczeniem mienia, śmiercią osoby najbliższej.

Oferujemy indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, zaangażowanie, najwyższą dbałość o interes Klienta i profesjonalną pomoc na każdym etapie sprawy.
Udzielanie
Udzielanie
porad prawnych
Sporządzanie
Sporządzanie
pism procesowych
Wsparcie w
Wsparcie w
negocjacjach i mediacjach
Reprezentacja Klientów
Reprezentacja Klientów
na etapie przedsądowym i sądowym

Zasady współpracy

Siedziba Kancelarii znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim, co jednak nie oznacza, że prowadzenie przeze mnie działalności skupia się wyłącznie w tym mieście. Podejmuję się prowadzenia spraw sądowych poza obszarem województwa świętokrzyskiego, na terenie całego kraju.

Każdorazowy koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie i zależy od kilku czynnikow, m.in. stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania i innych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości honorarium adwokackiego od uzyskania określonego efektu w sprawie (tzw. success fee), aczkolwiek ten ostatni element może stanowić jedynie część honorarium adwokackiego.

Klauzula informacyjna RODO