Nasz Zespół

Nasz Zespół

ADWOKAT Katarzyna Jesionek - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem Adwokata Rafała Jabłońskiego, przy którym nabywała praktyczne umiejętności zawodowe, z wyróżnieniem złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów pod numerem KIE/ADW/741.
adwokat.krzystek@gmail.com
tel. : 516 - 828 - 806

ADWOKAT Marek Jesionek - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu adwokata. W ramach współpracy z Kancelarią prowadzi sprawy cywilne i karne. Na co dzień urzęduje w siedzibie swojej Kancelarii w Starachowicach przy ul. Staszica 17.
marek.jesionek@wp.pl
tel. : 602 - 127 - 347

Katarzyna Kateusz - Kierownik Sekretariatu Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku administracyjnym. Na co dzień wspomaga bieżącą pracę Zespołu Kancelarii w zakresie administracyjno - biurowym.
adwokat.krzystek@gmail.com
tel. : 575 - 457 - 967

Świadczone usługi

Adwokat Katarzynie Jesionek szczególnie bliska jest problematyka spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności sprawy rozwodowe, o podział majątku wspólnego, sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem, jak też sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Specjalizujemy się również w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, np. w związku z wypadkiem komunikacyjnym bądź innym zdarzeniem losowym, uszkodzeniem ciała, zniszczeniem mienia, śmiercią osoby najbliższej.

Oferujemy indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, zaangażowanie, najwyższą dbałość o interes Klienta i profesjonalną pomoc na każdym etapie sprawy.
udzielanie
udzielanie
porad prawnych
sporządzanie
sporządzanie
pism procesowych
wsparcie w
wsparcie w
negocjacjach i mediacjach
reprezentacja Klientów
reprezentacja Klientów
na etapie przedsądowym i sądowym

Zasady współpracy

Siedziba Kancelarii znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim, co jednak nie oznacza, że prowadzenie przeze mnie działalności skupia się wyłącznie w tym mieście. Podejmuję się prowadzenia spraw sądowych poza obszarem województwa świętokrzyskiego, na terenie całego kraju.

Każdorazowy koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie i zależy od kilku czynnikow, m.in. stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania i innych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości honorarium adwokackiego od uzyskania określonego efektu w sprawie (tzw. success fee), aczkolwiek ten ostatni element może stanowić jedynie część honorarium adwokackiego.

Klauzula informacyjna RODO