PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

m.in.

 • o rozwód,
 • o ustanowienie separacji,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • o ustalenie pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka,
 • o alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
 • o władzę rodzicielską,
 • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • egzekucja orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • przysposobienie.