PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

m.in.

  • o rozwód,
  • o separację,
  • o podział majątku wspólnego,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • o ustalenie pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka,
  • o alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  • o władzę rodzicielską,
  • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • przysposobienie.