KANCELARIA ADWOKACKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

  • reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego,
  • obrona przed sądami zarówno w sprawach karnych, wykroczeniowych, jak i karno-skarbowych,
  • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
  • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia,
  • dochodzenie roszczeń majątkowych związanych z popełnionym czynem zabronionym,
  • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego, np. pomoc w uzyskaniu odroczenia wykonania kary,
  • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, rozłożenia na raty ew. umorzenia kary grzywny,
  • postępowanie w sprawach nieletnich