POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

m.in.

  • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z dalszą reprezentacją na etapie postępowania egzekucyjnego,
  • pomoc w trudnościach w odzyskaniu należności, np. z tytułu umów, niezapłaconych faktur, zaległych alimentów itp,
  • prowadzenie spraw na etapie przedsądowym, począwszy od negocjacji z dłużnikiem, a skończywszy na wyegzekwowaniu należności, z tytułem wykonawczym, jak i po bezskutecznej egzekucji komorniczej.