PRAWO CYWILNE

m.in.

 • o zapłatę, np. dochodzenie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych (np. wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, ochrona dóbr osobistych),
 • realizowanie uprawnień z gwarancji i rękojmi,
 • o eksmisję,
 • o zasiedzenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku,
 • o zachowek,
 • dot. odrzucenia spadku,
 • o wydziedziczenie lub uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • sporządzanie od podstaw umów cywilnoprawnych
 • analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy